Elfly kan redusere naturinngrep
Nå melder SAS at selskapet foreløpig ikke ser noe behov for en tredje rullebane på Gardermoen, og at elfly sannsynligvis vil endre måten vi bygger flyplasser på. Foto: Avinor
Kronikk

Elfly kan redusere naturinngrep

At elfly bidrar til å redusere klimautslippene er en kjent sak. I tillegg kan de bidra til at arealbehovet på flyplassene reduseres, og dermed gi ytterligere miljøgevinster.
01.april 2022 av Frode Berge

Utviklingen innen elfly går raskt, og alt tyder på at kommersielle flyruter vil være i drift i løpet av få år. Nå åpenbarer det seg stadig flere miljøgevinster knyttet til den forestående elektrifiseringen av luftfarten.

 

Ikke behov for en tredje rullebane

Et mulig framtidig behov for en tredje rullebane på hovedflyplassen Gardermoen har lenge vært en het miljøpolitisk potet. Nå melder SAS at selskapet foreløpig ikke ser noe behov for en tredje rullebane, og at elfly sannsynligvis vil endre måten vi bygger flyplasser på.

– Hva gjelder spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen, så ser vi ikke behov for dette i dag.

Dette sier sier direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen til Dagsavisen.

Johansen mener at flyplasstrukturen i framtiden må ta høyde for endringer i flymønsteret som elektrifiseringen vil føre med seg.

– Det er viktig for oss å se på i hvilken grad dette endrer behovet for bygging av større flyplasser, og også om det i hele tatt vil bli behov for å forlenge rullebanelengden på mindre flyplasser, sier Johansen.

  

Widerøe samtykker

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe er på samme spor.

– En av fordelene med elektrifisering er at vi kan bruke eksisterende infrastruktur, og dermed kan spare miljøet for store naturinngripende tiltak. Dette kan vi sannsynligvis gjøre uten å bygge ut flere rullebaner, sier Brandvoll.

Naturvernforbundet har lenge jobbet mot utvidelser på både Gardermoen og andre flyplasser. De synes utviklingen er oppløftende.

– Uttalelsene fra SAS og Widerøe bekrefter at vi ikke trenger noen flere flyplassutvidelser, og at framtidig teknologi vil kunne behøve andre løsninger, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Mye ligger til rette for at Tecnams helelektriske ni-seter P-Volt kan fly passasjerer mellom Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen i 2026.

Widerøe leder an i elektrisk kappløp i luften

Det er bare et spørsmål om tid før vi opplever etableringen av verdens første kommersielle, elektriske flyrute. Strekningen Stavanger – Bergen ligge…

Njål Skår gjør seg klar for avgang i elflyet

Elektrisk flytur

Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest og Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger Lufthavn, fikk en elektrisk tur med det første elfl…

Fagsejef Holger Schlaupitz i Naturvrnforbundet sier at elektrifisering av luftfarten vil gi miljøgevinster i forhold til støy og luftforurensning. Samtidig kan tilgangen på ren strøm bli en utfordring.

– Nok bærekraftig strøm kan bli en utfordring

Naturvernforbundet er, med sine 37.000 medlemmer og rundt 100 lokallag en tung aktør i norsk klima- og miljøpolitikk. Elflyportalen har spurt forbunde…