Nyheter

ZERO tror på elflyruter innen 2026

Ingvild Kilen Rørholt er fagsjef for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun mener målet om kommersielle elflyruter innen 2026 er realistisk. Staten må imidlertid være med å dra lasset.

En elektrisk Hurdal-plattform

Arbeidet for å elektrifisere luftfarten pågår i høyt tempo. Den nye regjeringserklæringen kan gi enda større styrefart.

TØI: Bør støtte elfly på SVG-BGO

En helt ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at en demonstrasjonscase for elfly mellom Bergen og Stavanger vil ha større netto samfunnsnytte enn ikke å satse, og anbefaler derfor at myndighetene legger til rette for og støtter en slik demonstrasjonscase. Rapporten anbefaler også avgiftsfordeler for elfly og reiser med disse, ikke helt ulikt de vi har og har hatt for elbil.

Dronehjelp til akuttmedisinen

Elektrifiseringen i luften skjer på bred front. Droneteknologien er i rask utvikling, og akuttmedisin er ett av områdene der de potensielle gevinstene er mest åpenbare.

SE FILM: På vingene for første gang

Se når Rolls-Royce flyr helelektriske «Spirit of Innovation» for første gang!

Direkte fra sentrum til sentrum

Hvis det går som Eric Lithun og Elfly Gruppen vil, kan vi ha 15 til 20 helelektriske sjøfly i kommersiell drift på vestlandskysten innen 2030. Han etterlyser mer ressurser til sertifisering, og mener at utfordringene knyttet til ladeinfrastruktur er overdrevne.

– Vi kan få en eksponensiell elflyvekst

Luftfartsekspert Frode Steen er ikke i tvil: Elflyene kommer, og veksten kan bli eksponensiell. Han er imidlertid mer usikker på når det tar av.

— Midt i blinken for Sparebanken Vest!

Elektrifisering av luftfarten, og målet om å etablere en kommersiell elflyrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026, trigger Sparebanken Vest. Banken har, gjennom sin samfunnsnyttige stiftelse Agenda Vestlandet bidratt økonomisk til etableringen av Start Norge, som står bak elflyportalen.no.
kronikk

— Vi må være klare for elflyene

Avinor er infrastruktur eier og må være klar når de første elfly kommer. Dette innebærer noe helt nytt i luftfarten og det er mange brikker som må på plass.