Statsstøtte får fart i elektriske sjøfly
– Det flyet vi støtter nå bruker ikke mer effekt til lading enn noen få Teslaer. Siden flyet kan lande på vann kan det også lande på steder uten rullebaner, og kan tas i bruk uten nedbygging av mer natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Enova
Kronikk

Statsstøtte får fart i elektriske sjøfly

Selskapet Elfly Gruppen skal utvikle verdens første kommersielle elektriske sjøfly. Flyet skal utvikles i løpet av 2025 og prøves ut på Vestlandet. Enova går inn med 87 millioner kroner i prosjektet.
26.september 2023 av Julia Sandstø

Det er i dag ingen elektriske flytyper sertifisert for passasjertransport. Elfly Gruppens prototype skal primært lette og lande på vann. Flyet vil ha 9 seter og en rekkevidde på minst 170 kilometer for sine flyginger.

- Enova støtter de som går foran og dette prosjektet kan bidra til innovasjon og en utvikling av den teknologien vi trenger for å kutte utslipp i luftfarten. Prosjektet har en stor innovasjonshøyde, representerer en helt ny måte å tenke luftfart på, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova i en pressemelding.

Vestlandet
Dersom prototypen fungerer, ønsker Elfly Gruppen å etablere flyvninger mellom større byer som Stavanger og Bergen.

– Sjøfly forsvant fra Vestlandet og Norge, siden det er dyrt å drifte dem. Med ny teknologi kan vi endre dette. Vi ønsker at næringslivet, innbyggere og turister skal kunne få tilbud om fleksibel og hurtig transport sentrum til sentrum med sjøfly. At transportalternativet er nullutslipp og effektivt er nøkkelen til at det blir tatt i bruk. Mye av Norges verdiskaping skjer på kysten, vi skal lage et godt transportmiddel for dem og befolkningen, sier Eric Lithun, CEO i Elfly Gruppen. 

Regjeringen satser på elfly
Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap), mener at luftfartsstrategien samt allerede tilrettelagt infrastruktur tilsier at Norge i praksis er gjort klart for elfly. 

– Regjeringen satser på elfly. Med denne bevilgningen støtter vi utviklingen av et nærfly som kan fly mellom større og mindre steder langs kysten, og lande både på vann og på kortbanenettet, sier Barth Eide.

Klima- og miljøministeren poengterer videre at Norge har en topografi som er spesielt godt egnet for fly.

– Dette har jeg stor tro på. Utslippsfri luftfart har spesielt stort potensiale i Norge, og gjør at vi kan løse mange av våre transportbehov med minimale naturinngrep, sier Barth Eide.

Stimulere til grønn teknologi
Enova presiserer at staten må stimulere til ny teknologi som kan hjelpe Norge med det grønne skiftet.

– Alle de teknologiene som er nødvendige for omstillingen til lavutslippssamfunnet er ennå ikke ferdig utviklet. Derfor er det viktig å stimulere til videre teknologiutvikling og innovasjon, avslutter Lilliestråle.

Flyet skal ha to elektriske motorer som får energi fra ca. 1,5 tonn med batterier. Batteripakken skal ligge nederst i skroget og gi flyet et lavt tyngdepunkt, noe som vil være gunstig i bølger. 

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

SAS har signert avtale med Airbus, Swedavia, Vattenfall og Avinor. Foto: Airbus

SAS i samarbeid om hydrogenbaserte fly

Hydrogen forventes å utgjøre en stadig større del av flyindustriens drivstoffkilde i fremtiden, mener SAS.

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…

Elfly Gruppens nye modell kalt Noemi (No Emission), er et helelektrisk amfibiefly for ni passasjerer med bagasje.

Vil revolusjonere reisemønsteret med elektrisk sjøfly

Mange av oss opplever flyplasser som et stressende element i reisen. Kø i sikkerhetskontrollen, lange ventetider ved gaten og bagasje som ikke dukker…