Dette er Elflyportalen.no

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt.

Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Start Norge AS er et nonprofit-selskap dannet av Aircontact Group AS, Berg-Hansen Reisebureu, Avinor AS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Selskapet har som formål å legge til rette for at elfly, lavutslippsfly og nullutslippsfly tidlig blir en del av kommersiell luftfart i Norge. Start Norge ønsker å gjøre landet til en ledende kraft innen miljøvennlig luftfart.

Start Norge jobber innenfor følgende områder:

  • Kartlegge effekten av tidlig innfasing av elektriske fly i Norge.
  • Etablering av offentlige støtteordninger for kjøp av lav- og nullutslippsfly.
  • Etablering av nødvendig infrastruktur for lav- og nullutslippsfly, herunder lademuligheter.
  • Innføre ulike offentlige insentiver for både flyselskaper og passasjerer slik at elektriske fly blir et foretrukket transportmiddel.