Nyheter

Finnene satser elektrisk i luften

I Norge har arbeidet med å berede grunnen for helelektriske flyruter kommet et godt stykke på vei. Nå kommer finnene etter.

Norge i tet med testing av konkurranse-elfly

Utviklingen på elfly-fronten går framover i høyt tempo. I forrige uke utspant det seg en historisk begivenhet ved flyplassen i Tønsberg. Da ble den aller første testflygningen med et helelektrisk konkurranse-elfly gjennomført. Testen var vellykket.

Elfly med hundre passasjerer i 2026?

Ambisjonsnivået blant elflyaktørene blir stadig større. Nylig lanserte flyselskapet Wright Electric planer om å ha et hundreseters elfly i trafikk i 2026.

Elly med 76 passasjerer

Initiativene for å elektrifisere luftfarten blir stadig flere, og mer ambisiøse. Alaska Air Group og ZeroAvia er blant de siste ut. Mål: Kommersielle flyvninger med helelektriske maskiner med plass til 76 passasjerer.

Nytt norsk selskap for grønn luftfart

Widerøe tar nok et skritt i elflysatsingen sin, og etablerer selskapet Widerøe Zero.

ZERO tror på elflyruter innen 2026

Ingvild Kilen Rørholt er fagsjef for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun mener målet om kommersielle elflyruter innen 2026 er realistisk. Staten må imidlertid være med å dra lasset.

En elektrisk Hurdal-plattform

Arbeidet for å elektrifisere luftfarten pågår i høyt tempo. Den nye regjeringserklæringen kan gi enda større styrefart.

TØI: Bør støtte elfly på SVG-BGO

En helt ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at en demonstrasjonscase for elfly mellom Bergen og Stavanger vil ha større netto samfunnsnytte enn ikke å satse, og anbefaler derfor at myndighetene legger til rette for og støtter en slik demonstrasjonscase. Rapporten anbefaler også avgiftsfordeler for elfly og reiser med disse, ikke helt ulikt de vi har og har hatt for elbil.

Dronehjelp til akuttmedisinen

Elektrifiseringen i luften skjer på bred front. Droneteknologien er i rask utvikling, og akuttmedisin er ett av områdene der de potensielle gevinstene er mest åpenbare.