En elektrisk Hurdal-plattform
Illustrasjonsfoto: VOLTAERO
Kronikk

En elektrisk Hurdal-plattform

Arbeidet for å elektrifisere luftfarten pågår i høyt tempo. Den nye regjeringserklæringen kan gi enda større styrefart.
14.oktober 2021 av Egil Hollund

Hurdal-plattformen, det politiske grunnlaget for den nye rødgrønne regjeringen, ble presentert 13. oktober. Plattformen inneholder svært interessante vurderinger og tiltak for å fremme en klimavennlig luftfart. Det sies blant annet at:

«Det er et mål å få ned utslippene fra luftfarten ved å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. Det må komme ytterligere statlige virkemidler som driver frem en mer miljøvennlig luftfart, med biodrivstoff og ny teknologi.»

Videre sies det konkret at regjeringen vil:

  • Opprettholde et godt, desentralisert nett med kortbaneflyplasser, og sørge for at disse brukes i arbeidet med elektrifisering av luftfarten, blant annet gjennom et program for teknologiutvikling.
  • Ta initiativ til å erstatte dagens flypassasjeravgift med en avgift som har reell klimaeffekt.
  • Prioritere arbeidet med en luftfartstrategi som får ned utslippene.
  • Sørge for at norske luftfartsavgifter vris over til avgifter på utslipp, og i mindre grad rene fiskale avgifter.

Start Norge AS jobber for å fremme elektrifisering av luftfarten i Norge. Daglig leder Arne-Martin Gilberg synes den nye regjeringsplattformen er oppløftende.

– Selv om utviklingen på dette området går raskt, er alle deler av luftfarten avhengige av drahjelp fra en aktiv stat for å lykkes. Hurdalsplattformen er offensiv, og inneholder flere gode og konkrete tiltak. Gjennomføring av disse tiltakene vil øke sannsynligheten for at vi når de ambisiøse målene vi har satt oss, blant annet om å etablere en kommersiell, helelektrisk flyrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026, sier Arne-Martin Gilberg.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Illustrasjon: Alaska Air Group og ZeroAvia

Elly med 76 passasjerer

Initiativene for å elektrifisere luftfarten blir stadig flere, og mer ambisiøse. Alaska Air Group og ZeroAvia er blant de siste ut. Mål: Kommersielle…

Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, opplever at det grønne skiftet i luftfarten går enda raskere enn de fleste kunne forestille seg for få år siden.

Nytt norsk selskap for grønn luftfart

Widerøe tar nok et skritt i elflysatsingen sin, og etablerer selskapet Widerøe Zero.

Illustrasjonsfoto: Zunum Aero

ZERO tror på elflyruter innen 2026

Ingvild Kilen Rørholt er fagsjef for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun mener målet om kommersielle elflyruter innen 2026 er realistisk. Staten må…