ZERO tror på elflyruter innen 2026
Illustrasjonsfoto: Zunum Aero
Kronikk

ZERO tror på elflyruter innen 2026

Ingvild Kilen Rørholt er fagsjef for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun mener målet om kommersielle elflyruter innen 2026 er realistisk. Staten må imidlertid være med å dra lasset.
22.oktober 2021 av Frode Berge

ZERO er bredt anerkjent som en teknologioptimistisk, klarttalende miljøstiftelse med høy kompetanse. Som fagsjef for transport følger Ingvild Kilen Rørholt teknologiutviklingen på området tett. Hun opplever utviklingen mot en elektrifisering av luftfarten som oppløftende.Ingvild Kilen Rørholt

– Det høyt trykk, og stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Tunge aktører som Airbus og Boeing ute, og Widerøe her hjemme inngår store kontrakter. De neste årene blir spennende sier hun.

Kilen Rørholt påpeker at Norge har betydelige fortrinn når luftfarten skal elektrifiseres: Gunstig klima, god tilgang på ren strøm, et finmasket kortbanenett, og et solid passasjergrunnlag.

– Det er interessant å se hvor aktivt et selskap som Widerøe er. De jobber for å være på vingene med sin første kommersielle elflyrute innen 2026, et mål jeg mener er realistisk. Videre har selskapet mål om å bytte ut hele flyflåten for kortbanenettet innen 2030. Det blir interessant å se i hvor stor grad den nye flåten blir elektrisk, sier fagsjefen.Test- og innovasjonssenteret for luftfarten: Innovasjonssenteret ble opprettet i 2021 som en oppfølging av regjeringens Klimaplan 2021-2030, og opererer i første omgang virtuelt. Senteret skal spille en viktig rolle i arbeidet mot nullutslippsluftfart i Norge og internasjonalt. Her skal det tilbys et økosystem der infrastruktur, energibærere, dedikert luftrom, og et regulatorisk testregime er på plass. Det skal legges til rette for kommersielle aktører som er i forskjellige faser av utvikling av fly og flyrelatert teknologi. Dette økosystemet skal bli en arena der fagekspertise, både nasjonalt og internasjonalt knyttes sammen. Senteret er etablert i et samarbeid mellom Luftfartstilsynet, Avinor, Sintef og Norsk Industri.


Krevende sertifisering

Det er en kjent sak at omfattende og tidkrevende sertifiseringaprosesser innebærer en utfordring for en flyindustri der kravene til sikkerhet må og skal være strenge.

– Derfor ser vi at både Widerøe, og andre aktører internasjonalt, velger en strategi der de tar utgangspunkt i et allerede sikkerhetsgodkjent fly, og bytter ut forbrenningsmotoren med en elektrisk motor. Dermed går sertifiseringen raskere. Jeg tror dette er en smart strategi, sier Kilen Rørholt.

Paris-avtalen innebærer at det haster med å få ned klimautslippene. Elektrifisering av luftfarten, og transportsektoren fo røvrig, er en viktig del av løsningen.

– Luftfarten har et stort ansvar selv, men myndighetene må også bidra aktivt. Økt CO2-avgift vil gi elflyene et konkurransefortrinn. Samtidig må staten stille strenge miljøkrav når de tildeler kontrakter for FOT-rutene. Jeg har også forventninger til det nasjonale test- og innovasjonssenteret for bærekraftig luftfart, som er opprettet i kjølvannet av regjeringens Klimaplan 2021-20030. Senteret kan bidra positivt til teknologiutvikling, og til å styrke kompetansen innen sikkerhet og sertifisering. Her må regjeringen og stortinget følge opp med tilstrekkelige bevilgninger, slik at senteret kan drives permanent. Det blir spennende å se hva det kommende statsbudsjettet inneholder om dette, avslutter Ingvild Kilen Rørholt i Miljøstiftelsen ZERO.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Daglig leder Aksel Kverneland opplever stor og økende etterspørsel etter solenergiløsninger både fra private og offentlige aktører. Foto: Henrik Moksnes, Bitmap

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

SAS har store ambisjoner innen lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten. Selskapets direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen, hilser regjeringens strategi for en bærekraftig luftfart velkommen.

SAS: – En etterlengtet strategi

SAS er en av luftfartens tungvektere, både i Norge og internasjonalt. Selskapet jobber intensivt med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for framt…

Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Han mener regjeringens nye luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for å etablere elektrisk pilotrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.

Ny luftfartsstrategi kan gi elflyene luft under vingene

Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS mener regjeringens ferske luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å etablere elflyrute…