Rogalandsk radarpar vil jobbe for elfly 
Elly, som dette fra Tecnam, kan være aktuelt å sette inn i kommersiell trafikk i Norge fra 2026.
Kronikk

Rogalandsk radarpar vil jobbe for elfly 

Elflyportalen har bedt to sentrale rogalandspoliitikere, Terje Halleland (Frp) og Tom Kalsås (Ap), gjøre greie for ambisjonene sine til elektrifisering av luftfarten. Selv om den politiske avstanden mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i mange saker er stor, viser svarene i denne saken en samstemt, positiv, og forventningsfull holdning til utviklingen innen elfly.
22.februar 2022 av Frode Berge

Det er knappe seks måneder siden stortingsvalget, og våre nye nasjonale folkevalgte er i ferd med å bli varme i trøyene i de nye, vervene sine. 

Terje Halleland (Frp) er inne i sin andre periode på Stortinget, mens Tom Kalsås (Ap) er førstereisgutt. Han møter som vararepresentant for Hadia Tajik som er arbeids – og inkluderingsminister. 

Terje Halleland

Forskjellige partier og ulik fartstid til tross, Tom Kalsås og Terje Halleland har minst to viktige ting til felles: De er begge rogalendinger, og inntil nylig var de begge valgt inn i Stortingets viktige transport- og kommunikasjonskomité. For noen dager siden kom imidlertid nyheten om at Terje Halleland bytter stortingskomité; fra transport til energi. Også dette en komité som vil legge viktige premisser for elflyutviklingen i Norge. 

Kanskje kan vi få et rogalandsk radarpar, «Tom og Terje», som pådrivere for teknologiutvikling og nye elflyruter både mellom Stavanger og Bergen, og i landet for øvrig?  

 

Rask teknologiutvikling  

Kalsås og Halleland er enige om at kombinasjonen av et utstrakt kortbanenett, høy innovasjonsevne og det faktum at nordmenn flyr mye, gir gode forutsetninger for elektrifisering. De er også imponert over tempoet i teknologiutviklingen. 

– Det har allerede blitt tatt sjumilssteg i teknologiutviklingen. Avinor og Luftfartstilsynet har satt seg som mål at de første innenriks ruteflyvningene skal være elektrifiserte innen 2030. Jeg tror det vil være mulig å nå dette målet i god tid før 2030, sier Kalsås. 

Halleland legger til at det virker å være et godt samarbeid mellom ulike nøkkelaktører, som bidrar til god framdrift. 

– Her deltar både flyselskaper, produsenter, Avinor, Luftfartstilsynet og Luftsportsforbundet. Dette er positivt. 

 Halleland understreker at Fremskrittspartiet har klare ambisjoner om å støtte opp under utviklingen. 

– Fremskrittspartiet har vært en pådriver, og har hatt høye ambisjoner for elektrifisering fra den tiden vi satt i regjering. Ting har en tendens til å gå fort når kappløpet først har kommet i gang, og siden veldig mye av kortbanenettet kan utnyttes med elfly i Norge, bør dette satses på. Dette kan på sikt føre til flere og billigere avganger på mange flyplasser. Myndighetene må sette tydelige mål, og følge opp med ordninger som gjør målene realiserbare.   

Også Tom Kalsås sitt Arbeiderparti har ambisjoner. 

–  Norge skal ta en ledende rolle, og være en pådriver i teknologiutviklingen på områder hvor vi har fortrinn, som utslippsfri luftfart. Arbeiderpartiet har satt som mål at all innenlandsk flytrafikk skal være utslippsfri innen 2040. Politikernes viktigste oppgave akkurat nå, er å stimulere utviklingsmiljøene, og ikke minst ta vare på det fantastiske kortbanenettet vårt. Det kan bli mer krevende enn vi hadde tenkt, ettersom luftfarten og Avinor har opplevd store inntektstap etter flere år med pandemi. 

 

Politiske virkemidler 

Høye ambisjoner er positivt, men hvordan vil dere følge dette opp med konkret handling, og hvilke virkemidler vil dere ta i bruk?  

Halleland poengterer at Norge har utviklet en verktøykasse som bør tas i bruk også for å fremme elfly.Tom KalsåsTom Kalsås

 

– I den fasen vi er inne i nå, må det tilrettelegges med ordninger for teknologiutvikling, og det må etableres støtteordninger både for bygging av ladeinfrastruktur, og innkjøp av elfly. 

Kalsås forteller at han er tilhenger av at fagmiljøene og de økonomiske interessene i markedet skal få operere mest mulig fritt, men at myndighetene bidrar til forskning og utvikling og til hjelpe teknologien fram til et modent stadium. 

– I tillegg kan fellesskapet bidra med kjøp av ruteproduksjon og transporttjenester. Videre er det viktig at våre felleseide fagetater, som Avinor og Luftfartstilsynet, fortsetter å legge til rette, stimulere, og dele av kunnskapen sin. Jeg er heller ikke fremmed for å gjøre endringer i avgiftene, slik at elfly blir billigere, og mer attraktive å bruke, sier Kalsås. 

 

Tro på Stavanger-Bergen  

Elflyportalen har definert en operativ elflyrute mellom Stavanger og Bergen innen utgangen av 2026 som hårete, men realistisk, mål.  

Halleland mener Stavanger-Bergen «ligger godt an» til å nå dette målet. 

Kalsås er noe mer forsiktig: 

– Avinor og Luftfartstilsynets mål for første elflyavgang er 2030. Jeg tror det er mulig å komme i gang før det, og holder en knapp på 2028. Med kommersielt passasjergrunnlag, kort avstand, og en offensiv satsing på teknologiutvikling på Vestlandet, ligger alt til rette for at den første kommersielle elfly-ruten blir mellom Stavanger og Bergen.  

Noe ulik grad av optimisme til tross, alt tyder på «Tom og Terje» vil bidra til tverrpolitisk trykk for å fremme elfly i Norge de neste årene! 

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Mye ligger til rette for at Tecnams helelektriske ni-seter P-Volt kan fly passasjerer mellom Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen i 2026.

Widerøe leder an i elektrisk kappløp i luften

Det er bare et spørsmål om tid før vi opplever etableringen av verdens første kommersielle, elektriske flyrute. Strekningen Stavanger – Bergen ligge…

Njål Skår gjør seg klar for avgang i elflyet

Elektrisk flytur

Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest og Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger Lufthavn, fikk en elektrisk tur med det første elfl…

Fagsejef Holger Schlaupitz i Naturvrnforbundet sier at elektrifisering av luftfarten vil gi miljøgevinster i forhold til støy og luftforurensning. Samtidig kan tilgangen på ren strøm bli en utfordring.

– Nok bærekraftig strøm kan bli en utfordring

Naturvernforbundet er, med sine 37.000 medlemmer og rundt 100 lokallag en tung aktør i norsk klima- og miljøpolitikk. Elflyportalen har spurt forbunde…