Nytt norsk selskap for grønn luftfart
Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, opplever at det grønne skiftet i luftfarten går enda raskere enn de fleste kunne forestille seg for få år siden.
Kronikk

Nytt norsk selskap for grønn luftfart

Widerøe tar nok et skritt i elflysatsingen sin, og etablerer selskapet Widerøe Zero.
12.november 2021 av Frode Berge

Under Arendals-uka i august lanserte Widerøe verdensnyheten om at selskapet, innen 2026, har planer om å starte sitt første elflyrute i kommersiell drift. Nå skriver selskapet i en pressemelding at de forsterker satsingen gjennom etableringen av det nye selskapet Widerøe Zero.

Widerøe Zero er et selskap som skal jobbe med nye mobilitetsløsninger drevet fram av ny teknologi innen automasjon og nullutslipp. Selskapet er en en del av Widerøe-konsernet, som eies av Flyco og Fjord 1. Widerøe Zero skal være et uavhengig selskap som kan samarbeide med ulike aktører, både flyselskaper og produsenter.

 

– En grønn revolusjon er på gang innen luftfarten. Den teknologiske utviklingen går mye raskere enn vi klarte å forestille oss for bare to år siden. I denne omstillingen kan Norge, med sitt kortbanenett, ta en nøkkelposisjon. Målet med Widerøe Zero er å være med å endre hele flyindustrien, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

 

Mobilitet for fremtiden

Andreas Kolby Aks, som frem til i dag har vært Widerøes strategidirektør, forlater nå denne stillingen for å lede det nye selskapet.

– Widerøe Zero blir ikke et nytt flyselskap, men en kunnskapsbygger og en testarena for fremtidens mobilitet. Første kunde er Widerøe, med sine ambisjoner om nullutslippsflyvninger allerede i 2026. I tillegg ønsker Widerøe Zero å hjelpe andre selskaper med tilsvarende ambisjoner, sier Aks.

Han forteller at Widereøe Zero skal se på mange muligheter, innen alt fra utslippsfrie fly til andre teknologiske plattformer for frakt og persontransport.

– Selskapets primære oppgave blir å utforske muligheter og utvikle dreiebøker for hvordan nye mobilitetskonsepter kan sertifiseres og kommersialiseres.

 

Utslippsfritt og stillegående

Nullutslippsfly, drevet av elektrisitet eller hydrogen, kan operere med lavere kostnader enn fly drevet av fossilt drivstoff. Den nye teknologien kan åpne opp for flere avganger og nye ruter.

– Etter hvert vil vi også se på mulighetene for transportmidler som kan ta av og lande vertikalt, slik et helikopter gjør. Når vi ikke trenger rullebaner, kan vi fly til og fra både bysentrum og destinasjoner uten flyplass. Dessuten har nullutslippsfly potensiale til å fly døgnet rundt, fordi vi forventer at de vil fly veldig stille sammenlignet med dagens fly. Foreløpige anslag er at støynivået vil være som en støvsuger, forteller Aks.

Han understreker at Widerøe med dette har ambisjoner både om å kutte utslipp klimagasser, og å samtidig lege en ny og effektiv form for kollektivtrafikk i luften.

 

Nye arbeidsplasser i Norge

Widerøe Zero mener det ligger et potensial for nye arbeidsplasser i Norge i tilknytning til grønn luftfart, for eksempel innen elmotorer, batterier, hydrogen og ny infrastruktur.

– Den politiske satsingen på elbiler i Norge har vært en suksess, men den har ikke skapt industriarbeidsplasser, og den har ikke endret måten vi reiser på. Det kan elflyrevolusjonen gjøre, avslutter Andreas Aks.

 

 

 

 

 

 

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

TØI anbefaler sterke støttetiltak for elfly

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i fjor en studie av miljømessige konsekvenser og økonomiske forutsetninger for å etablere elflyruter i…

Elektrisk i luften over Vestlandet

Klimakrisen og presset på naturressursene innebærer et sterkt, vedvarende behov for omstilling og teknologiutvikling. På land, til vanns, og i luften.…

Mye ligger til rette for at Tecnams helelektriske ni-seter P-Volt kan fly passasjerer mellom Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen i 2026.

Widerøe leder an i elektrisk kappløp i luften

Det er bare et spørsmål om tid før vi opplever etableringen av verdens første kommersielle, elektriske flyrute. Strekningen Stavanger – Bergen ligge…