Stavanger blir partnerregion i Widerøe Zero-satsing
Bjørn Klimek er sjef for markedsanalyse og kundeopplevelser i Widerøe Zero. Selskapet mottar nå rundt ti millioner kroner i støtte til i arbeidet med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten. Stavanger er én av de utvalgte partnerregionene.
Kronikk

Stavanger blir partnerregion i Widerøe Zero-satsing

Widerøe Zero mottar rundt ti millioner kroner i støtte til arbeidet med å etablere elflyruter i Norge. Stavanger er blant de prioriterte regionene.
29.mars 2023 av Frode Berge

Fem prosjekter har fått økonomisk støtte til å utvikle teknologi som skal gjøre transportsektoren grønnere gjennom Pilot-T-ordningen. Ordningen er finansiert av Samferdselsdepartementet, og blir administrert av Forskingsrådet og Innovasjon Norge.

Ambisiøse mål

Widerøekonsernet har som kjent satt seg det ambisiøse målet om å bli en av de første kommersielle operatørene av null- og lavuttslipps luftfartøy for persontransport. For å nå dette målet ble Widerøe Zero etablert i 2021, ikke som et nytt flyselskap, men en kunnskapsbygger og en testarena for fremtidens mobilitet.

Widerøe Zeros satsing skjer under overskriften CONOPS som står for customer journey, technology and organizational design for the future airline.

For å nå dette målet må selskapet utvikle nye måter null- og lavutslippsfly kan brukes på, og hvordan de kan passe inn i det eksisterende rutesystemet. Widerøe Zero jobber både med utvikling av såkalte EVTOL-fly (vertikal avgang og landing) og med metoder for elektrifisering av mer konvensjonelle flytyper.

Som Elflyportalen har omtalt ved flere anledninger har Widerøe et mål om å etablere elflyruter innen utgangen av 2026. Ruten Stavanger-Bergen er en svært aktuell strekning om så skulle skje.

 

Lokale ambassadører

Bjørn Klimek er sjef for markedsanalyse og kundeopplevelser i Widerøe Zero. Han forteller at støtten fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge utgjør et viktig bidrag i Widerøe Zero sitt utviklingsarbeid.

– Tempoet i teknologiutviklingen på dette området er høy, og vi må fortsette arbeidet med å forstå hva den nye teknologien kan gjøre. Dette gjelder både for EVTOL-fly, og når det gjelder å konvertere konvensjonelle fly til elfly.

Klimek forteller at forskningsprosjektet vil ha fokus på sentrale forhold som kundepreferanser, betalingsvillighet, behov for infrastruktur på bakken, og vedlikeholdsbehov.

– Det videre forsknings- og utviklingsarbeidet vårt vil bli sentrert rundt de fire regionene Stavanger-Bergen, Helgeland, Lofoten og Varangerhalvøya. I alle disse regionene har vi pekt ut innovasjonsledd, eller lokale ambassadører om du vil. Dette er personer med kunnskap og nettverk, som skal mobilisere den lokale kompetansen og gi viktige innspill i gjennomføringen av prosjektet, avslutter Bjørn Klimek i Widerøe Zero.

 

Start Norge

I Stavanger-regionen er det Start Norge og daglig leder Arne-Martin Gilberg som skal ha rollen som lokal ambassadør.

– Dette er et viktig prosjekt som jeg gleder meg til å bidra i gjennomføringen av. Kompetansen og engasjementet innen elektrifisering av luftfarten er høy her i regionen, og jeg tror vi kan gi verdifulle bidrag underveis, sier Arne-Martin Gilberg. 

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

SAS har signert avtale med Airbus, Swedavia, Vattenfall og Avinor. Foto: Airbus

SAS i samarbeid om hydrogenbaserte fly

Hydrogen forventes å utgjøre en stadig større del av flyindustriens drivstoffkilde i fremtiden, mener SAS.

– Det flyet vi støtter nå bruker ikke mer effekt til lading enn noen få Teslaer. Siden flyet kan lande på vann kan det også lande på steder uten rullebaner, og kan tas i bruk uten nedbygging av mer natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Enova

Statsstøtte får fart i elektriske sjøfly

Selskapet Elfly Gruppen skal utvikle verdens første kommersielle elektriske sjøfly. Flyet skal utvikles i løpet av 2025 og prøves ut på Vestlandet. En…

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…