Nasa forbedrer elflybatterier
Illustrasjon: NASA
Kronikk

Nasa forbedrer elflybatterier

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har nylig utviklet et nytt, kraftig batteri til bruk i elfly.
12.oktober 2022 av Frode Berge

Selskapet melder om et gjennombrudd, der de nå har produsert et «solid-state» batteri. Dette lagrer mer energi, og veier mindre, enn dagens standard litium-ion batterier.

«Solid-state» batterier fungerer også bedre i fysisk tøffe omgivelser. De er blant annet mindre eksponert for overoppheting og brann.

Samtidig har de ikke hatt like høy effekt som lithium-ion batterier. Dette har, til nå, gjort dem mindre egnet for kraftige elmotorer som i kjøretøy.

Denne tekniske utfordringen er nå løst av forskerne i Nasas avdeling for Solid-state Architecture Batteries and Enhanced Rechargebility and Safety (SABERS). Forskerne har lykkes i å tidoble batterieffekten ved innovativ hjelp av materialer som tidligere ikke har vært brukt i batterier.

Den nye teknologien som er utviklet av Nasa, vil kunne bidra til å ytterligere framskynde innfasing av helelektriske fly.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Foto: Eviation Aircraft

Elektriske Alice ble første passasjerfly i luften

En ny milepæl er brutt. For første gang har et helelektrisk passasjerfly vært i luften.

TØI anbefaler sterke støttetiltak for elfly

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i fjor en studie av miljømessige konsekvenser og økonomiske forutsetninger for å etablere elflyruter i…

Elektrisk i luften over Vestlandet

Klimakrisen og presset på naturressursene innebærer et sterkt, vedvarende behov for omstilling og teknologiutvikling. På land, til vanns, og i luften.…