Nasa forbedrer elflybatterier
Illustrasjon: NASA
Kronikk

Nasa forbedrer elflybatterier

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har nylig utviklet et nytt, kraftig batteri til bruk i elfly.
12.oktober 2022 av Frode Berge

Selskapet melder om et gjennombrudd, der de nå har produsert et «solid-state» batteri. Dette lagrer mer energi, og veier mindre, enn dagens standard litium-ion batterier.

«Solid-state» batterier fungerer også bedre i fysisk tøffe omgivelser. De er blant annet mindre eksponert for overoppheting og brann.

Samtidig har de ikke hatt like høy effekt som lithium-ion batterier. Dette har, til nå, gjort dem mindre egnet for kraftige elmotorer som i kjøretøy.

Denne tekniske utfordringen er nå løst av forskerne i Nasas avdeling for Solid-state Architecture Batteries and Enhanced Rechargebility and Safety (SABERS). Forskerne har lykkes i å tidoble batterieffekten ved innovativ hjelp av materialer som tidligere ikke har vært brukt i batterier.

Den nye teknologien som er utviklet av Nasa, vil kunne bidra til å ytterligere framskynde innfasing av helelektriske fly.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Daglig leder Aksel Kverneland opplever stor og økende etterspørsel etter solenergiløsninger både fra private og offentlige aktører. Foto: Henrik Moksnes, Bitmap

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

SAS har store ambisjoner innen lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten. Selskapets direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen, hilser regjeringens strategi for en bærekraftig luftfart velkommen.

SAS: – En etterlengtet strategi

SAS er en av luftfartens tungvektere, både i Norge og internasjonalt. Selskapet jobber intensivt med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for framt…

Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Han mener regjeringens nye luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for å etablere elektrisk pilotrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.

Ny luftfartsstrategi kan gi elflyene luft under vingene

Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS mener regjeringens ferske luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å etablere elflyrute…