Sola i rute for elfly i 2026
Foto: AVINOR
Kronikk

Sola i rute for elfly i 2026

Målet om verdens første elektriske flyrute mellom Stavanger og Bergen i 2026, krever god tilrettelegging på flyplassene våre. På Stavanger Lufthavn, Sola kan fagansvarlig for ytre miljø, Ingvald Erga, forsikre om at arbeidet er i rute.
27.oktober 2022 av Egil Hollund

Tre år er gått siden sentrale luftfartsaktører i regionen har gikk sammen om det ambisiøse målet om å etablere verdens første kommersielle, elektriske flyrute mellom Stavanger og Bergen i 2026.

Et hårete mål som dette kan være lett å sette, men krever systematisk og fokusert innsats for å oppfylle. Godt tilrettelagt infrastruktur på flyplassene er blant forutsetningene som må være på plass, og på Sola tas det stadig nye skritt.

Ingvald Erga forteller at flyplassen nylig har inngått en avtale med det innovative lokale selskapet Kverneland Energi. Avtalen innebærer leveranse av en solcellebasert batteripakke som skal kunne lagre 600 kilowattimer. Nok til å lade et fly i strekningen Stavanger-Oslo.

Kverneland Energi har i lengre tid samarbeidet med Avinor på Sola, og har sørget for at flyplassen allerede i dag dekker syv prosent av energiforbruket sitt ved hjelp av egenprodusert energi fra ti mål med solcellepanel.

Utviklingen på området går raskt, og Stavanger Lufthavn befinner seg i tetsjiktet både i Norge og Europa.

– Vi jobber kontinuerlig med å lage smarte styringssystemer, og øke produksjonen av fornybar energi. Noe vi gjør sammen med framoverlente selskaper som Kverneland Energi og Rolls Royce. Jeg har absolutt inntrykk av at vi her på Sola ligger langt framme. Interessen for det vi driver med, blant både innenlandske og utenlandske luftfatsaktører, er økende. Dette er inspirerende, og vi ligger i dag godt an til å nå målet om å etablere en elektrisk flyrute fra Sola i 2026, sier Ingvald Erga.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Daglig leder Aksel Kverneland opplever stor og økende etterspørsel etter solenergiløsninger både fra private og offentlige aktører. Foto: Henrik Moksnes, Bitmap

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

SAS har store ambisjoner innen lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten. Selskapets direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen, hilser regjeringens strategi for en bærekraftig luftfart velkommen.

SAS: – En etterlengtet strategi

SAS er en av luftfartens tungvektere, både i Norge og internasjonalt. Selskapet jobber intensivt med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for framt…

Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Han mener regjeringens nye luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for å etablere elektrisk pilotrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.

Ny luftfartsstrategi kan gi elflyene luft under vingene

Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS mener regjeringens ferske luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å etablere elflyrute…