Svensk storsatsing på elfly
Anders Forslund og Heart Aerospace opplever økende interesse for elfly, både i Sverige og ellers i verden.
Kronikk

Svensk storsatsing på elfly

Anders Forslund leder det ambisiøse, svenske elflyselskapet Heart Aerospace. Han er klokkeklar på én ting: Med tunge batterier og begrenset rekkevidde vil den svenske elektriske flyindustrien aldri kunne konkurrere med de tradisjonelle flyene.
13.januar 2023 av Frode Berge

Ny teknologi må utvikles, og Forslund formelig bobler over av entusiasme når Svenska Dagbladet besøker oppstartsselskapet på Säve Lufthavn, utenfor Göteborg 

Dette er stedet der målet er å skape en utvikling som resulterer i storskala produksjon av elektriske rutefly, og som vil omdanne Heart Aerospace til en betydelig aktør innen svensk luftfart.

Selskapet har hentet inn kapital i flere runder, og målet er at dagens 145 ansatte skal vokse til 500 innen 2025. Alle med tilhold i en ny flyfabrikk og et nytt hovedkvarter i Säve.

 

Krevende vei å gå

Dette er altså planen, men veien fram blir krevende og det står mye på spill. Batterikapasiteten må økes fra dagens nivå, og ledeinfrastrukturen på flyplassene må bygges ut.

Reporteren til Svenska Dagbladet klatrer inn i simulatorcockpiten til det helelektriske 30-seteren ES-30, og får følelsen av å være med på en autentisk flytur. En flytur som i virkeligheten vil bli gjennomført med null utslipp av klimagasser, og med en rekkevidde på 200 kilometer.

– Når vi fjerner utslippene fra flyene, så blir denne måten å reise på det mest klimasmarte alternativet. Vi trenger ikke å bygge veier eller jernbanelinjer, noe som blir en tilleggsgevinst miljømessig, sier Anders Forslund.

 

Stor interesse

ES-30 flyet som er under utvikling skal etter planen starte testflyvninger i 2026.Deretter vil det ta om lag to år før Heart Aerospace kan levere de første maskinene til kundene.

Interessen er stor. Fra Canada har det allerede kommet en bestilling på 30 fly, og det tikker inn bestillinger fra USA og en rekke andre steder.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Illustrasjon: Zunom Aero

Kraftig vekst i elflymarkedet de neste ti årene

NY RAPPORT: Har du hørt om selskaper som Zunum Aero, Yuneec International, PC Aero, Pipistrel, Eviation Aircraft Lilium, Volta Volare og Bye Aerospace…

Bli med i trekningen av elektrisk flytur!

Ta imot nyhetsbrev fra Elflyportalen, og gi deg selv muligheten til å være med på en av de første kommersielle elektriske flyturene i Norge!

ES-30 har en rekkevidde på 400 kilometer og kapasitet til å frakte 30 passasjerer.

SAS med store elflyambisjoner

SAS er langt framme i skoene i arbeidet med å redusere klimautslippene fra flyparken sin. Ambisjonene er store både på kort og lang sikt. Et tett sama…