– Vi kan få en eksponensiell elflyvekst
Illustrasjonsfoto: Airbuss
Kronikk

– Vi kan få en eksponensiell elflyvekst

Luftfartsekspert Frode Steen er ikke i tvil: Elflyene kommer, og veksten kan bli eksponensiell. Han er imidlertid mer usikker på når det tar av.
02.september 2021 av Frode Berge

Frode Steen er professor ved Norges Handelshøyskole. Her har han konkurranseøkonomi og luftfart som to av spesialområdene sine. Steen følger utviklingen innen elektrifisering av luftfarten med interesse.

– Det er ingen tvil om at dette kommer. Det er heller ingen tvil om at Norge er et land med svært gode forutsetninger for å etablere elflyruter. Vi har et omfattende kortbanenett, betalingssterke passasjerer, og et velutbygd kraftnett. Batteriteknologien er dessuten i rask utvikling. En rute mellom Stavanger og Bergen er også interessant. Her er det relativt kort avstand, kombinert med et solid passasjergrunnlag, sier Frode Steen.

– Det er viktig at Avinor og andre statlige aktører legger til rette blant annet ved å sikre nødvendig infrastruktur for lading på flyplassene, sier Frode Steen

I tillegg til topografi, passasjergrunnlag og kjøpekraft, vil økt miljøbevissthet og høyre kostnader forbundet ved å slippe ut CO2, påvirke tempoet i utviklingen.

– Luftfarten har fram til relativt nylig ikke vært pålagt CO2-avgift, men nå er denne innført også på dette området. Kostnadene for både selskaper og passasjerer forbundet med å fly maskiner med forbrenningsmotorer vil altså gå opp. Samtidig ønsker stadig flere passasjerer å etterlate seg et mindre klimaavtrykk. Det er altså ulike krefter som trekker i retning av en elektrifisering av luftfarten, sier NHH-professoren.

Steen understreker at han er økonom, og ikke teknolog. Han er derfor forsiktig med å begi seg ut på konkrete spådommer om når kommersielle elflyruter kan være på vingene, for eksempel mellom Stavanger og Bergen.

– Tempoet i den videre teknologiutviklingen er usikkert, og kravene til sikkerhet er så strenge at det går 8-10 år fra design til sertifisering av nye fly. Kreftene som trekker i retning av elektrifisering er imidlertid så sterke at vi på et tidspunkt kan få en eksponentiell vekst. Litt på samme måte som for netthandel, der vi så en jevn vekst over tid, som så eksploderte under pandemien. Det er absolutt en mulighet for at det samme kan skje innen elektrifisering av luftfarten.

Økonomiprofessoren er tydelig på den videre framdriften blant annet vil avhenge av at myndighetene er bevisste på hvilken rolle de skal spille.

– Det er viktig at Avinor og andre statlige aktører legger til rette blant annet ved å sikre nødvendig infrastruktur for lading på flyplassene. Samtidig må ikke myndighetene forsøke å peke ut den teknologien som de tror og mener vil lykkes. Dette må markedet få ordne opp i. Derfor må infrastrukturen som myndighetene bygger være fleksibel nok til å ta høyde for ulike teknologier og løsninger, avslutter professor Frode Steen.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Illustrasjonsfoto: Zunum Aero

ZERO tror på elflyruter innen 2026

Ingvild Kilen Rørholt er fagsjef for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun mener målet om kommersielle elflyruter innen 2026 er realistisk. Staten må…

Illustrasjonsfoto: VOLTAERO

En elektrisk Hurdal-plattform

Arbeidet for å elektrifisere luftfarten pågår i høyt tempo. Den nye regjeringserklæringen kan gi enda større styrefart.

Illustrasjonsfoto: TECNAM

TØI: Bør støtte elfly på SVG-BGO

En helt ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at en demonstrasjonscase for elfly mellom Bergen og Stavanger vil ha større…