Elektrisk i luften over Vestlandet
Kronikk

Elektrisk i luften over Vestlandet

Klimakrisen og presset på naturressursene innebærer et sterkt, vedvarende behov for omstilling og teknologiutvikling. På land, til vanns, og i luften.
15.august 2022 av Av Harald Minge, Administrerende direktør Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Så langt har mye av teknologiutviklingen i luften fått passere litt under radaren. Det betyr imidlertid ikke at det er lite å berette om. Tempoet i utkilingen av lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten er akslererende. Miljøene på Vestlandet er definitivt på ballen, og vi har realistiske muligheter for å etablere verdens første kommersielle elflyrute mellom Stavanger og Bergen i 2026.  I Næringsforeningen har vi gleden av å være del av selskapet Start Norge AS. Sammen med Avinor, Aircontact Group og Berg Hansen Reisebureau, jobber selskapet for å fremme lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten.
Start Norge er i tillegg en engasjert støttespiller i arbeidet for å etablere den nevnte ruten mellom Stavanger og Bergen. Dette målet er hårete, men realistisk. Tenk hvilken seier det vil være for regionen dersom vi faktisk får til å etablere verdens første, kommersielle, elflyrute her på Vestlandet! 
Selskapet Start Norge drifter også nettstedet elflyportalen.no. Her legger vi jevnlig ut oppdateringer og bakgrunnsinformasjon om alt som rører seg på elflyfronten.

Høy aktivitet
En kjapp titt på elflyportalens nyhetsarkiv gir et godt bilde av utviklingen på området. Her er et tilfeldig utvalg av saker og begivenheter som har blitt presentert:

 * Widerøe, Rolls-Royce og den italienske flyprodusenten Tecnam jobber intensivt med sikte på å kunne fly elektriske ruter i Norge innen utgangen av 2026. Green Future AS gjennomførte I 2020 en mulighetsstudie som vurderte realismen i dette målet. Konklusjonen var at et slikt mål er realistisk, og at det på strekningen Stavanger-Bergen ligger godt til rette for å etablere en slik rute. Denne konklusjonen ble bekreftet og styrket i en grundig studie gjennomført av Transportøkonomisk Institutt i 2021.

* I Bergen jobber selskapet Elflygruppen hardt for å etablere et elektrisk sjøflytilbud innen 2030. Elsjøflyene skal etter planer betjene ruter mellom mindre steder som Odda og Stord, og «sentrum til sentrum» mellom Bergen-Stavanger og Stavanger-Kristiansand. 

* I Finland planlegges det en elektrisk flyrute mellom Rovanjemi og Tromsø, der det er mye kontakt blant annet mellom universitetsmiljøene. Målet er å starte med prøveflyvninger allerede til høsten.

* Tidligere i vinter ble det i Tønsberg gjennomført historiens første testflyvning av etl elektrisk konkurransefly. Målet er, om få år, å arrangere Air Race E; en internasjonal helelektrisk flykonkurranse.

* Flygiganten Airbus har annonsert at de skal gjennomføre tester med hydrogenmotorer i sitt superjumbo A 380.

Jeg kunne ha listet opp dusinvis flere eksempler, hensikten er å underbygge et viktig poeng: Tempoet i utviklingen innen elektrifisering av luftfarten er høyt. Det er bra, viktig og veldig inspirerende!

Ambisiøse myndigheter
Aktive flyselskaper og teknologimiljøer er imidlertid ikke tilstrekkelig. Hvis vi skal lykkes med å etablere kommersielle elflytilbud i stor skala, må myndighetene sørge for gode rammebetingelser. Heldigvis ser det ut til at et samlet politisk er «på ballen».

Regjeringen styrer på grunnlag av en ambisiøs Hurdals-plattform, der det blant annet står at:

«Det er et mål å få ned utslippene fra luftfarten ved å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. Det må komme ytterligere statlige virkemidler som driver frem en mer miljøvennlig luftfart, med biodrivstoff og ny teknologi.»

Videre sies det konkret at regjeringen vil:

  • Opprettholde et godt, desentralisert nett med kortbaneflyplasser, og sørge for at disse brukes i arbeidet med elektrifisering av luftfarten, blant annet gjennom et program for teknologiutvikling.
  • Ta initiativ til å erstatte dagens flypassasjeravgift med en avgift som har reell klimaeffekt.
  • Prioritere arbeidet med en luftfartstrategi som får ned utslippene.
  • Sørge for at norske luftfartsavgifter vris over til avgifter på utslipp, og i mindre grad rene fiskale avgifter. 

Avklaringer i høst
Den omtalte luftfartsstrategien skal legges fram til høsten, og er forventet få en sterk grønnfarge. Fra stortinget blir regjeringen presset av en utålmodig opposisjon. Utålmodigheten ble senest illustrert ved at seks stortingsrepresentanter fra Høyre (inkludert rogalendingen Aleksander Stokkebø), før sommeren fram et såkalt representantforslag. Forslaget understreker tidspresset i saken, og tar til orde for å meisle ut et grønt luftfartsprogram for å legge til rette for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfarten i Norge. Den maritime næringen har de siste årene gjort seg svært gode erfaringer med sitt grønne skipsfartsprogram. Her har næringen og myndighetene inngått i et gjensidig forpliktende samarbeid som omfatter et bredt spekter av tiltak for å utvikle ny teknologi, og kutte utslipp. Næringsforeningen mener det er en god idé å gjøre noe tilsvarende innen luftfarten.

Representatforslaget fra Aleksander Stokkebø & Co ble ikke vedtatt, noe som legger enda sørre press på regjeringens varslede grønne luftfartsstrategi. Strategieni bør inneholde tiltak som:

* Tilføre mer ressurser og kompetanse til Luftfartstilsynet, slik at tempoet i sertifiseringsrbeidet for elfly kan økes.

* Sikre rask utbygging av lademuligheter og annen infrastruktur på flyplassene våre.

* Legge til rette for storskala produksjon av avansert biodrivstoff og elektrodrivstoff i Norge.

* Sikre at det statlige virkemiddelapparatet ikke diskriminerer, men fremmer, null- og lavutslippsteknologier. Fortsette arbeidet med å styrke ENOVA.

* Framskynder innføringen av internasjonale regelverk som RefuelEU og fornybardirektivet REDII, der viktige spilleregler for norske flyselskaper og norsk flyindustri fastsettes.

*  Stille strenge krav til lav- og nullutslippsteknologi i neste anbudsrunde med kjøp av regionale flyruter fra 1. april 2024 (de såkalte FOT-rutene).

Elektrifisering i luften må utgjøre en viktig del av den massive grønne omstillingen vi er inne i. Norge og Vestlandet har aller forutsetninger for å bli verdensledende på området. Derfor har vi store forventninger til den grønne luftfartsstrategien som regjeringen legger fram i høst!

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

SAS har signert avtale med Airbus, Swedavia, Vattenfall og Avinor. Foto: Airbus

SAS i samarbeid om hydrogenbaserte fly

Hydrogen forventes å utgjøre en stadig større del av flyindustriens drivstoffkilde i fremtiden, mener SAS.

– Det flyet vi støtter nå bruker ikke mer effekt til lading enn noen få Teslaer. Siden flyet kan lande på vann kan det også lande på steder uten rullebaner, og kan tas i bruk uten nedbygging av mer natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Enova

Statsstøtte får fart i elektriske sjøfly

Selskapet Elfly Gruppen skal utvikle verdens første kommersielle elektriske sjøfly. Flyet skal utvikles i løpet av 2025 og prøves ut på Vestlandet. En…

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…