Kraftig vekst i elflymarkedet de neste ti årene
Illustrasjon: Zunom Aero
Kronikk

Kraftig vekst i elflymarkedet de neste ti årene

NY RAPPORT: Har du hørt om selskaper som Zunum Aero, Yuneec International, PC Aero, Pipistrel, Eviation Aircraft Lilium, Volta Volare og Bye Aerospace?
20.januar 2023 av Frode Berge

Hvis ikke kan du like godt venne deg til navnene først som sist. Dette er alle selskaper som, etter alt å dømme, vil spille ledende roller i utviklingen av elflyindustrien de neste ti-årene.

Den nylig publiserte Electric Aircraft Market Report 2023- 2032er tydelig i hovedkonklusjonen: Elflyindustrien kommer til å vokse kraftig de neste årene.

Rapporten (se lenken nedenfor) foretar en grundig gjennomgang av det globale elflymarkedet, med analyser, statistikk, historiske data, industrielle vurderinger og framskrivinger.

Studien inneholder nærmere analyser av hvordan den sannsynlige teknologi- og markedsutviklingen vil bli, hvordan de ulike markedssegmentene vil utfolde seg, og hvilke selskaper som er forventet å dominere utviklingen.

Rapporten er interessant lesing: KLIKK HER!

 

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Anders Forslund og Heart Aerospace opplever økende interesse for elfly, både i Sverige og ellers i verden.

Svensk storsatsing på elfly

Anders Forslund leder det ambisiøse, svenske elflyselskapet Heart Aerospace. Han er klokkeklar på én ting: Med tunge batterier og begrenset rekkevidde…

Bli med i trekningen av elektrisk flytur!

Ta imot nyhetsbrev fra Elflyportalen, og gi deg selv muligheten til å være med på en av de første kommersielle elektriske flyturene i Norge!

ES-30 har en rekkevidde på 400 kilometer og kapasitet til å frakte 30 passasjerer.

SAS med store elflyambisjoner

SAS er langt framme i skoene i arbeidet med å redusere klimautslippene fra flyparken sin. Ambisjonene er store både på kort og lang sikt. Et tett sama…