Kraftig vekst i elflymarkedet de neste ti årene
Illustrasjon: Zunom Aero
Kronikk

Kraftig vekst i elflymarkedet de neste ti årene

NY RAPPORT: Har du hørt om selskaper som Zunum Aero, Yuneec International, PC Aero, Pipistrel, Eviation Aircraft Lilium, Volta Volare og Bye Aerospace?
20.januar 2023 av Frode Berge

Hvis ikke kan du like godt venne deg til navnene først som sist. Dette er alle selskaper som, etter alt å dømme, vil spille ledende roller i utviklingen av elflyindustrien de neste ti-årene.

Den nylig publiserte Electric Aircraft Market Report 2023- 2032er tydelig i hovedkonklusjonen: Elflyindustrien kommer til å vokse kraftig de neste årene.

Rapporten (se lenken nedenfor) foretar en grundig gjennomgang av det globale elflymarkedet, med analyser, statistikk, historiske data, industrielle vurderinger og framskrivinger.

Studien inneholder nærmere analyser av hvordan den sannsynlige teknologi- og markedsutviklingen vil bli, hvordan de ulike markedssegmentene vil utfolde seg, og hvilke selskaper som er forventet å dominere utviklingen.

Rapporten er interessant lesing: KLIKK HER!

 

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Bjørn Klimek er sjef for markedsanalyse og kundeopplevelser i Widerøe Zero. Selskapet mottar nå rundt ti millioner kroner i støtte til i arbeidet med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten. Stavanger er én av de utvalgte partnerregionene.

Stavanger blir partnerregion i Widerøe Zero-satsing

Widerøe Zero mottar rundt ti millioner kroner i støtte til arbeidet med å etablere elflyruter i Norge. Stavanger er blant de prioriterte regionene.

Daglig leder Aksel Kverneland opplever stor og økende etterspørsel etter solenergiløsninger både fra private og offentlige aktører. Foto: Henrik Moksnes, Bitmap

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

SAS har store ambisjoner innen lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten. Selskapets direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen, hilser regjeringens strategi for en bærekraftig luftfart velkommen.

SAS: – En etterlengtet strategi

SAS er en av luftfartens tungvektere, både i Norge og internasjonalt. Selskapet jobber intensivt med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for framt…