Ny luftfartsstrategi kan gi elflyene luft under vingene
Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Han mener regjeringens nye luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for å etablere elektrisk pilotrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.
Kronikk

Ny luftfartsstrategi kan gi elflyene luft under vingene

Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS mener regjeringens ferske luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å etablere elflyruter i Norge.
07.februar 2023 av Frode Berge

Regjeringen presenterte nylig den lenge etterlengtede stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart- nasjonal luftfartsstrategi». 

Strategien tar for seg utfordringer og muligheter i norsk luftfart i et ti-årsperspektiv. Den inneholder mål, virkemidler og tiltak for å skape en bærekraftig luftfart i forhold til klima- og miljø, geografi, økonomi og sosiale forhold. Også dronenes plass i framtidig norsk luftfart er en del av strategien.

 

Godt grunnlag

Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Dette er et selskap som jobber for å fremme null- og lavutslippsløsninger i luftfarten generelt, og for å etablere en elflyrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.

Gilberg mener strategien danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med å skape oppdrift for elfly i Norge.

– Dette er en viktig strategi. Den inneholder ikke de store overraskelsene, men den tar blant annet til orde for å etablere en pilotrute for elfly i Norge. Dette i form av en utviklingskontrakt, der staten bidrar på kostnadssiden. Måten en slik pilotrute er beskrevet på i strategien, gjør den skreddersydd for strekningen Stavanger-Bergen. Her er passasjergrunnlaget stort, og infrastrukturen godt utbygd allerede.

 

Må konkretiseres  

Gilberg understreker samtidig at etablering av lav- og nullutslippsruter  avhenger av fortsatt teknologiutvikling og krevende sertifiseringsprosesser.

– Dette betyr at den økonomiske risikoen for flyselskapene som skal betjene rutene, er stor. Her må staten bidra med ulike virkemidler som reduserer risikoen, blant annet aktiv støtte til teknologiutvikling, samt fritak/lettelser i dagens skatte- og avgiftssystem for luftfarten. På disse områdene savner jeg konkrete tiltak i strategien, og jeg håper disse kommer på plass når Stortinget nå skal behandle saken, avslutter Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS.

KLIKK HER for å lese hele meldingen!

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

SAS har signert avtale med Airbus, Swedavia, Vattenfall og Avinor. Foto: Airbus

SAS i samarbeid om hydrogenbaserte fly

Hydrogen forventes å utgjøre en stadig større del av flyindustriens drivstoffkilde i fremtiden, mener SAS.

– Det flyet vi støtter nå bruker ikke mer effekt til lading enn noen få Teslaer. Siden flyet kan lande på vann kan det også lande på steder uten rullebaner, og kan tas i bruk uten nedbygging av mer natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Enova

Statsstøtte får fart i elektriske sjøfly

Selskapet Elfly Gruppen skal utvikle verdens første kommersielle elektriske sjøfly. Flyet skal utvikles i løpet av 2025 og prøves ut på Vestlandet. En…

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…