Ny luftfartsstrategi kan gi elflyene luft under vingene
Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Han mener regjeringens nye luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for å etablere elektrisk pilotrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.
Kronikk

Ny luftfartsstrategi kan gi elflyene luft under vingene

Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS mener regjeringens ferske luftfartsstrategi gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med å etablere elflyruter i Norge.
07.februar 2023 av Frode Berge

Regjeringen presenterte nylig den lenge etterlengtede stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart- nasjonal luftfartsstrategi». 

Strategien tar for seg utfordringer og muligheter i norsk luftfart i et ti-årsperspektiv. Den inneholder mål, virkemidler og tiltak for å skape en bærekraftig luftfart i forhold til klima- og miljø, geografi, økonomi og sosiale forhold. Også dronenes plass i framtidig norsk luftfart er en del av strategien.

 

Godt grunnlag

Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Dette er et selskap som jobber for å fremme null- og lavutslippsløsninger i luftfarten generelt, og for å etablere en elflyrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.

Gilberg mener strategien danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med å skape oppdrift for elfly i Norge.

– Dette er en viktig strategi. Den inneholder ikke de store overraskelsene, men den tar blant annet til orde for å etablere en pilotrute for elfly i Norge. Dette i form av en utviklingskontrakt, der staten bidrar på kostnadssiden. Måten en slik pilotrute er beskrevet på i strategien, gjør den skreddersydd for strekningen Stavanger-Bergen. Her er passasjergrunnlaget stort, og infrastrukturen godt utbygd allerede.

 

Må konkretiseres  

Gilberg understreker samtidig at etablering av lav- og nullutslippsruter  avhenger av fortsatt teknologiutvikling og krevende sertifiseringsprosesser.

– Dette betyr at den økonomiske risikoen for flyselskapene som skal betjene rutene, er stor. Her må staten bidra med ulike virkemidler som reduserer risikoen, blant annet aktiv støtte til teknologiutvikling, samt fritak/lettelser i dagens skatte- og avgiftssystem for luftfarten. På disse områdene savner jeg konkrete tiltak i strategien, og jeg håper disse kommer på plass når Stortinget nå skal behandle saken, avslutter Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS.

KLIKK HER for å lese hele meldingen!

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Daglig leder Aksel Kverneland opplever stor og økende etterspørsel etter solenergiløsninger både fra private og offentlige aktører. Foto: Henrik Moksnes, Bitmap

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

SAS har store ambisjoner innen lav- og nullutslippsløsninger i luftfarten. Selskapets direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen, hilser regjeringens strategi for en bærekraftig luftfart velkommen.

SAS: – En etterlengtet strategi

SAS er en av luftfartens tungvektere, både i Norge og internasjonalt. Selskapet jobber intensivt med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for framt…

Illustrasjon: Zunom Aero

Kraftig vekst i elflymarkedet de neste ti årene

NY RAPPORT: Har du hørt om selskaper som Zunum Aero, Yuneec International, PC Aero, Pipistrel, Eviation Aircraft Lilium, Volta Volare og Bye Aerospace…