SAS med store elflyambisjoner
ES-30 har en rekkevidde på 400 kilometer og kapasitet til å frakte 30 passasjerer.
Kronikk

SAS med store elflyambisjoner

SAS er langt framme i skoene i arbeidet med å redusere klimautslippene fra flyparken sin. Ambisjonene er store både på kort og lang sikt. Et tett samarbeid med aktører som Heart Aerospace og Airbus inngår i selskapets strategi.
05.desember 2022 av Frode Berge

Det langstrakte landet vårt blir trafikkert av mange ulike flyselskaper. Store og små, norske og utenlandske. Det er likevel neppe å ta for hardt i å si at SAS har en spesiell plass i folk sin flybevissthet i Norge og Skandinavia. SAS er liksom storebroren. Selskapet mange har et eieforhold til, og som mange har ekstra høye forventninger til.

 

 Samarbeid med Heart Aerospace

I likhet med mange andre aktører i bransjen, har SAS høye, elektriske ambisjoner- kortsiktige og langsiktige.

– Vi spiller en aktiv rolle i utviklingen av ny teknologi og nye rutetilbud, med null- og lavutslippsfly. Dette i samarbeid med spennende aktører som Heart Aerospace, sier Direktør samfunnskontakt Knut Morten Johansen i SAS.

Heart Aerospace er en ledende skandinavisk utvikler og produsent av elfly. Selskapet er basert i Gøteborg, der det er i ferd med å bygge opp nye test – og produksjonsfasiliteter i tilknytning til Säve Lufthavn.

– Samarbeidet med Heart Aerospace omfatter blant annet flytypen ES-30. Dette er et spennende konsept, med en helelektrisk motor som får en rekkevidde på 200 kilometer. Når denne distansen er tilbakelagt, kopler det seg inn brenselsceller basert på bærekraftig biodrivstoff. Dermed øker rekkevidden til 400 kilometer.

Johansen understreker at ES-30, med sin rekkevidde på 400 kilometer og kapasitet til å frakte 30 passasjerer, vil være svært godt egnet for spesielle deler av det norske rutenettet.

– Vi jobber med sikte på å etablere kommersiell drift med ES-30 fra 2028-29, og Stavanger-Bergen og nordover langs kysten er interessante rutealternativer.    .    

 

Samarbeid med Airbus

SAS sitt samarbeid med Heart Aerospace handler mye om å være i regulær drift med null- og lavutslippsfly med kapasitet på 30 passasjerer. Dette innenfor en tidshorisont på seks-syv år.

Når vi utvider denne tidshorisonten noen år, framstår samarbeidet mellom SAS og tungvekteren Airbus som uhyre interessant.

– SAS er en stor kunde av Airbus. Vi har kommunisert veldig tydelige forventninger om at selskapet prioriterer arbeidet med å utvikle lav- og nullutslippsløsninger høyt. Dette har Airbus respondert veldig offensivt på, blant annet gjennom sitt ZeroE-program.

Johansen forteller at Airbus jobber intensivt med løsninger blant annet basert på brenselscelleteknologi. Løsninger som øker både passasjerkapasitet og rekkevidde betydelig.

– Det jobbes med å utvikle lav- nullutslippsfly med kapasitet på inntil 100-200 passasjerer, som ifølge Airbus kan være i luften i 2035. Også dette vil være fly som vil egne seg ypperlig for rutenettet i Norge og Skandinavia.

 

Rammebetingelser

I likhet med de fleste andre som er opptatt av elektrifisering av luftfarten, understreker Johansen betydningen av at myndighetene legger til rette med gode rammebetingelser.

– Kortversjonen er at vi må lære av den norske elbilsuksessen, og innføre elbilfordeler også for luftfarten. Det handler om avgiftslettelser og andre stimuleringstiltak. I tillegg må staten stille tydelige miljøkrav når de statsstøttede FOT-rutene skal tildeles i årene som kommer. Regjeringen har varslet en grønn luftfartsstrategi i løpet av høsten. Vi har store forventninger til denne, avslutter Knut Morten Johansen.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

SAS har signert avtale med Airbus, Swedavia, Vattenfall og Avinor. Foto: Airbus

SAS i samarbeid om hydrogenbaserte fly

Hydrogen forventes å utgjøre en stadig større del av flyindustriens drivstoffkilde i fremtiden, mener SAS.

– Det flyet vi støtter nå bruker ikke mer effekt til lading enn noen få Teslaer. Siden flyet kan lande på vann kan det også lande på steder uten rullebaner, og kan tas i bruk uten nedbygging av mer natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Enova

Statsstøtte får fart i elektriske sjøfly

Selskapet Elfly Gruppen skal utvikle verdens første kommersielle elektriske sjøfly. Flyet skal utvikles i løpet av 2025 og prøves ut på Vestlandet. En…

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…