Sol, energi og batteri på Kverneland
Daglig leder Aksel Kverneland opplever stor og økende etterspørsel etter solenergiløsninger både fra private og offentlige aktører. Foto: Henrik Moksnes, Bitmap
Kronikk

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol, batterier, styringssystemer og ladere.
21.mars 2023 av Frode Berge

Det er fortsatt en del myter ute og går i energidebatten. Én av dem handler om at Norge er plassert for langt oppe i det kalde, mørke nord til at solceller vil gi noe særlig energi. Veksten til Kverneland Energi er ett av mange bevis på at denne forestillingen er; nettopp en myte.

For daglig leder Aksel Kverneland og resten av familien tok forretningsideen til Kverneland Energi form i 2000.  Nærmere bestemt i familiehytten på Søgne. Der var det behov for energi til lys og varme, og avstanden til strømnettet var stor. Løsningen ble solceller. Den dag i dag fungerer hytten på Søgne som en prøvekanin for nye energiløsninger. I mellomtiden har Kverneland Energi gjennomlevd en kjempespennende utvikling. I dag er bedriften en ledende leverandør av industrielle solcelleanlegg, kraftige batteriløsninger, energistyringssystemer, ladeteknologi og flyttbare energilager.

Gjennomførte prosjekter strekker seg fra turistforeningshyttene i Stranddalen, via radiostasjonen på Svalbard, til oppdrettsanlegg og driftsbygninger i landbruket. Behovet for den typen integrerte energiløsninger som bedriften utvikler, er i konstant vekst. Dette viser igjen i resultatene til Kverneland Energi, som har vært Gasellebedrift i både 2020, 2021 og oppfyller kravene til gaselle også i 2022. For å oppnå den flatterende tittelen Gaselle, må en bedrift blant annet kunne vise til: Minst en dobling av omsetningen over fire år. En omsetning på over én million kroner det første året. Et positivt samlet driftsresultat, samt ha unngått år med negativ vekst.

Fra privatkunder til næringsliv
– Da vi startet opp for seks år siden leverte vi solcelleløsninger til private, men vi endret raskt fokus til næringskunder. For å være helt ærlig, så er private kunder ofte både krevende og masete. Forretningspotensialet blant næringskunder er mye større, her kan vi skalere opp løsningene, sier Aksel Kverneland.

Apropos forretningspotensial, kostnadene ved å produsere energi ved hjelp av solen har stupt de siste årene. Nå er de nede i 30 øre per kWh, og de fortsetter å falle.  Alle som har føling med dagens strømpriser ser at solenergiens betydning i framtidens energiforsyning vil vokse seg stor i årene som kommer. Både i Norge og i resten av verden.

– Dette er bakgrunnen for at etterspørselen fra bønder, oppdrettere og folk som drifter næringsbygg, øker så kraftig. Mottoet til Kverneland Energi er: Teknologi som skaper bærekraft. Vi tilbyr løsninger som øker produksjon av fornybar energi, reduserer bruk av fossile brennstoff, reduserer CO2-avtrykketdrar og reduserer energikostnadene,

Utviklingen av mobile energiløsninger er en viktig del av virksomheten. En god illustrasjon er samarbeidet med Skagerak Energi. Sammen bygger de flyttbare containere, som i praksis er kraftige batterier som lades opp og flyttes rundt på for eksempel byggeplasser. Her tjener de som kilder for lading av elektriske gravemaskiner og lastebiler, og blir dermed et viktig bidrag i arbeidet med å skape fossilfrie byggeplasser.

Kverneland Energi har spesialisert seg på store, mobile, batteripakker til bruk på blant annet byggeplasser. Her blir en av battericontainerne inspisert av Jonas Kverneland og Henrik Due. Foto: Henrik Moksnes, Bitmap.

Kjerneverdier
Den ambisiøse visjonen Teknologi som skaper bærekraft skal nås ved hjelp av kjerneverdiene Entusiasme Kvalitet Innovativ og Uredd. For å leve opp til disse verdiene, er Kverneland Energi avhengig dyktige ansatte, og sterk lagånd.

– I dag er vi 40 ansatte, og planen å ansette 30 nye i løpet av de neste årene. Det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø. Det skal være gjildt å jobbe her. Vi har det kjekt sammen, arrangerer samlinger og fester, og har en veldig uformell tone. Arbeidsmoralen er høy, og det hender jeg må jage folk hjem om ettermiddagen, eller mase for å få dem med på fredagspils, sier Kverneland.

For en virksomhet som Kverneland Energi er det viktig å skape en kultur der alle ønsker hverandre vel, og hvor det er lov å prøve og feile. Bedriften er avhengig av høy ingeniørkompetanse på områder som software, fornybar energi, automasjon, elektro og maskin. I tillegg kommer behovet for fagutdannede elektrikere, installatører, elektromontører og solcellemontører.

– Vi ansetter bare de beste vi kan få tak, og heldigvis har vi så langt klart å rekruttere de folkene og den kompetansen vi trenger. Vi har god aldersspredning, men de fleste nyansatte er jo unge. Fordelen med de unge, er at de har et åpent sinn, og ikke er opphengt i gamle tankemønstre. De fleste av dem har aldri sett en ringperm, og det kan jo være en fordel for en bedrift som utvikler framtidens energiløsninger.

Offentlig treghet
Kverneland Energi er en del av fornybarnæringen, en vekstbransje som har en nøkkelrolle i arbeidet med å nå svært ambisiøse lokale, nasjonale og internasjonale klimamål. Bedriften har mange store kunder, og setter mye inn på å etablere langsiktige kundeforhold. Flere av de største kundene er offentlige, som Avinor og Stavangerregionen Havn.

Disse er begge offentlige aktører som er langt framme i skoene i arbeidet med å utvikle og implementere framtidsrettede energiløsninger. Stavanger Lufthavn, Sola er sannsynligvis den flyplassen i Norge som har kommet lengst i arbeidet med å ta i bruk solenergi, og etablere infrastruktur for lading av elbiler, og etter hvert elfly.

Aksel Kverneland skryter av samarbeidet med Avinor og Stavangerregionen Havn, men slipper ut et stort hjertesukk i forhold til fornybarframdriften i det offentlige generelt.

– Det går for treigt! Det er anskaffelsesprosedyrer og anbudsregler som tar altfor mye tid. De bør tenke annerledes og i langt større grad inngå rammeavtaler med leverandører og samarbeidspartnere. I dag er det altfor mye tungrodd byråkrati, og det offentlige risikerer at det grønne skiftet passerer uten at de blir med reisen.   

Trives på Kverneland
Kverneland Energi holder til i flotte, nye lokaler i Plogfabrikkveien, rett på nordsiden av Frøylandsvatnet. Her trives de godt.

– Dette er et kjempebra sted å drive en virksomhet som vår. Vi er omgitt av industribedrifter med høy kompetanse på sine områder. Uansett hva vi måtte trenge hjelp til, finner vi kompetansen vi trenger her i området. Dessuten ligger vi kun ti minutters gange fra togstoppet på Jærbanen, noe som er en stor fordel for mange av de ansatte.

Og det er viktig at de ansatte kommer seg på jobb også i tiden framover. Kverneland har fulle ordrebøker fram til sommeren, og alt tyder på at flere kunder vil melde seg og at flere ordrer vil komme. 

Fakta:

Kverneland Energi

Etablert: 2016.

Hovedkontor: Kverneland.

Antall ansatte: 40 (planlegger å ansette ytterligere 30).

Omsetning 2022: 135 millioner NOK.

Resultat 2022: 10 millioner NOK.

Har i skrivende stund en ordrereserve på 110 millioner NOK.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

SAS har signert avtale med Airbus, Swedavia, Vattenfall og Avinor. Foto: Airbus

SAS i samarbeid om hydrogenbaserte fly

Hydrogen forventes å utgjøre en stadig større del av flyindustriens drivstoffkilde i fremtiden, mener SAS.

– Det flyet vi støtter nå bruker ikke mer effekt til lading enn noen få Teslaer. Siden flyet kan lande på vann kan det også lande på steder uten rullebaner, og kan tas i bruk uten nedbygging av mer natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Enova

Statsstøtte får fart i elektriske sjøfly

Selskapet Elfly Gruppen skal utvikle verdens første kommersielle elektriske sjøfly. Flyet skal utvikles i løpet av 2025 og prøves ut på Vestlandet. En…

Illustrasjonsfoto: Eviation

SE VIDEO: Siste nytt om elfly fra Arendal

Hvor står elflysatsingene til Widerøe Zero, SAS og Elfly Gruppen? Det vil du få vite mer om på Start Norges elflykonferanse fra Arendaluka. Se videoen…