— Vi må være klare for elflyene
Det er mange ukjente faktorer vi må ta med oss i masterplanleggingen av hvordan Stavanger lufthavn skal utvikles i årene som kommer, skriver Anette Sigmundstad.
Kronikk

— Vi må være klare for elflyene

Avinor er infrastruktur eier og må være klar når de første elfly kommer. Dette innebærer noe helt nytt i luftfarten og det er mange brikker som må på plass.
23.august 2021 av Anette Sigmundstad, Lufthavndirektør, Stavanger lufthavn, Sola

Elektrisitet er et helt annet produkt enn jetfuel og helt nye løsninger må utvikles og bygges. Selve flyene kan også bli mindre og gå med større hyppighet. Noen ruter blir mulig. Om VTOL (vertical takeoff and landing) tas med i likningen, samt teknologi for å utnytte luftrommet på et helt nytt vis blir det mange ukjente faktorer vi må ta med oss i masterplanleggingen av hvordan Stavanger lufthavn utvikles i årene som kommer. Og det er nettopp dette som er så spennende, å få lov å være med i spydspissen av utviklingen og være en av driverne for alt det nye som kommer.

Anette Sigmundstad, Lufthavndirektør, Stavanger lufthavn, SolaAnette Sigmundstad, Lufthavndirektør, Stavanger lufthavn, Sola

 

Visjon

Avinor har en visjon om at all sivil innenlandstrafikk skal være elektrisk innen 2040, og for Stavanger lufthavn sier vi at framtidsscenarioet ti år fram i tid er at de første rutene med elektriske fly er på plass. Mellom Stavanger og Bergen/Oslo går det 50 seters elfly mange ganger til dagen. Lufthavnen har store areal på flysiden med solceller for egenproduksjon av kraft, samt store batteri som bufrer massive effektuttak i forbindelse med mye samtidig lading. Nye ruter til eksempelvis Haugesund, Lista og Kjevik er mulig med en flåte små nittenseters elfly som for eksempel kan fly på bestilling. Helikopterterminalen på Stavanger lufthavn er fortsatt viktig for offshore bransjen, men stadig mer av arealet brukes nå til VTOL og dronetrafikk. Mye er koplet til varetransport, men de første sertifiseringer for persontransport er på plass og man kan bestille hopp til Egersund eller hytten i Sirdal om man vil. Stavanger lufthavn er en energihub for utslippsfri transport. Lokalt hydrogen produseres etter behov. Batteri, solkraft og brenselsceller garanterer effekt og fungerer som buffer for det omkringliggende elnettet ved store effektuttak.

 

Elnett21

Visjoner er en ting, men hvilke skritt vi skal ta i dag og i morgen er det som er vanskelig. Hvordan planlegge for det nye og ukjente? I www.elnett21.no har vi sammen med store regionale partnere allerede jobber med dette i to år. Den første solkraftparken (1 MWp) bygges nå på Stavanger lufthavn. Det jobbes med forretningsmodeller for balansering av effekt på kraft som brukes til lading og hvordan lufthavnen kan bli en energihub. Deling av data og planmessig uttak av kraft til lading på rutegående fartøy for en hel region kan avlaste og redusere behov for nettutbygging og gjøre tilstrekkelig mengde kraft/effekt tilgjengelig for å lykkes raskt med elektrifisering av transport mens nytt elnett bygges og forsterkes.

 

Spørsmål

Men vi vet ikke hvordan den første «stikkontakten» for lading av elfly ser ut. Vi vet ikke hvem/hvordan kraft skal omsettes. Vi vet ikke hvordan vi skal gi flyselskapene forutsigbarhet på kraftprisen. Vi vet ikke hvordan luftrommet skal utvikles og styres, eller hvilke nye ruter/destinasjoner eller type fly som blir dominerende. Mange herlige spørsmål å leke med og vår region har alle forutsetninger for å være blant de første i verden til å finne svar. Vi har også en geografi i Norge med fjorder og fjell som gjør at transport til vann og i luften er lurt da det kreves minimalt med infrastruktur. Forutsetninger for en slik utvikling er utslippsfri energi og nettopp dette jobber vi med og skal bli først. Luftfarten skal bli en del av løsningen.   

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Illustrasjonsfoto: Zunum Aero

ZERO tror på elflyruter innen 2026

Ingvild Kilen Rørholt er fagsjef for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun mener målet om kommersielle elflyruter innen 2026 er realistisk. Staten må…

Illustrasjonsfoto: VOLTAERO

En elektrisk Hurdal-plattform

Arbeidet for å elektrifisere luftfarten pågår i høyt tempo. Den nye regjeringserklæringen kan gi enda større styrefart.

Illustrasjonsfoto: TECNAM

TØI: Bør støtte elfly på SVG-BGO

En helt ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at en demonstrasjonscase for elfly mellom Bergen og Stavanger vil ha større…