Airbus tester hydrogenmotor på superjumbo
Illustrasjon: Airbus
Kronikk

Airbus tester hydrogenmotor på superjumbo

SE VIDEO: Airbus kunngjorde denne uken at de nå skal gjennomføre tester med hydrogenmotor i sitt superjumbo A380. Prosjektet kan innebære et kvantesprang i forhold til størrelse og avstander for utslippsfrie flyvninger.
24.februar 2022 av Frode Berge

Prosjektet er et samarbeid mellom Airbus og den fransk-amerikanske flymotorprodusenten CFM International. Planen er å plassere en hydrogen-forbrenningsmotor i flykroppen på en Airbus A380, og gjennomføre omfattende tester.

Testene vil være et ledd i Airbus sitt program for å få et mindre passasjerfly, «ZEROe» på vingene i kommersiell drift i 2035.  

Daglig leder i Start Norge AS, Arne-Martin Gilberg, synes satsingen til Airbus er oppløftende.

– Airbus har før hintet om slike planer, men forskjellen fra tidligere er at dagens planer er svært konkrete. Det er et sterkt signal å sende at Airbus vil bruke verdens største passasjerfly A380 som testplattform. Det er særdeles viktig at de store flyprodusentene tar en ledende posisjon i utprøving av ny bærekraftig teknologi. Det vil løfte hele industrien. Airbus vil utvikle teknologi for fly som kan frakte 100-200 passasjerer, det vil være viktig for effektivt å kunne frakte flere passasjerer over lengre distanser enn de mindre elektriske flyene som vil være de første nullutslippsflyene vi vil se i luften de nærmeste årene, sier Arne-Martin Gilberg.

 

 

Se videopresentasjonen her!

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Mye ligger til rette for at Tecnams helelektriske ni-seter P-Volt kan fly passasjerer mellom Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen i 2026.

Widerøe leder an i elektrisk kappløp i luften

Det er bare et spørsmål om tid før vi opplever etableringen av verdens første kommersielle, elektriske flyrute. Strekningen Stavanger – Bergen ligge…

Njål Skår gjør seg klar for avgang i elflyet

Elektrisk flytur

Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest og Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger Lufthavn, fikk en elektrisk tur med det første elfl…

Fagsejef Holger Schlaupitz i Naturvrnforbundet sier at elektrifisering av luftfarten vil gi miljøgevinster i forhold til støy og luftforurensning. Samtidig kan tilgangen på ren strøm bli en utfordring.

– Nok bærekraftig strøm kan bli en utfordring

Naturvernforbundet er, med sine 37.000 medlemmer og rundt 100 lokallag en tung aktør i norsk klima- og miljøpolitikk. Elflyportalen har spurt forbunde…