— Midt i blinken for Sparebanken Vest!
— Vi har et sterkt fokus på grønn omstilling, klima og bærekraft. Derfor er elfyprosjektet midt i blinken for oss, sier Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest.
Kronikk

— Midt i blinken for Sparebanken Vest!

Elektrifisering av luftfarten, og målet om å etablere en kommersiell elflyrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026, trigger Sparebanken Vest. Banken har, gjennom sin samfunnsnyttige stiftelse Agenda Vestlandet bidratt økonomisk til etableringen av Start Norge, som står bak elflyportalen.no.
27.august 2021 av Frode Berge

De har også bidratt betydelig til utredningen Electric Aviation in NorwayRegiondirektør Njål Skår har stor tro på prosjektet.

Njål Skår, regiondirektør i Sparebanken Vest.

— Vi har et sterkt fokus på grønn omstilling, klima og bærekraft. Derfor er elfyprosjektet midt i blinken for oss. Potensialet for etablering av nye, bærekraftige, verdikjeder og arbeidsplasser på Vestlandet er stort. Mye må imidlertid på plass før elflyene er i luften, blant annet må det bygges tilstrekkelig infrastruktur for lading på Flesland , Stavanger lufthavn og andre flyplasser. Sparebanken Vest ønsker å bidra i dette arbeidet, sier Skår.

 

Regionbanksjefen mener målet om en kommersiell elflyrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026 er ambisiøst, men innenfor rekkevidde.

— Dette er en rute med solid passasjergrunnlag og mange forretningsreisende. I tillegg går ruten mellom to byer med mye innovasjonskraft. Dette, kombinert med at tunge aktører som Avinor og Aircontact Group deltar i prosjektet, gjør at vi har stor tro på at dette ambisiøse målet kan nås, avslutter Njål Skår.

Om elflyportalen

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge AS for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt. Elflyportalen skal være en kunnskapshub om hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.

Andre liknende nyheter

Illustrasjonsfoto: Zunum Aero

ZERO tror på elflyruter innen 2026

Ingvild Kilen Rørholt er fagsjef for transport i Miljøstiftelsen ZERO. Hun mener målet om kommersielle elflyruter innen 2026 er realistisk. Staten må…

Illustrasjonsfoto: VOLTAERO

En elektrisk Hurdal-plattform

Arbeidet for å elektrifisere luftfarten pågår i høyt tempo. Den nye regjeringserklæringen kan gi enda større styrefart.

Illustrasjonsfoto: TECNAM

TØI: Bør støtte elfly på SVG-BGO

En helt ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at en demonstrasjonscase for elfly mellom Bergen og Stavanger vil ha større…